تفاوت گارانتی و وارانتی :

 

گارانتی:  نوعی قول است که فردی مثل فروشنده می دهد تا در شرایطی معین اگر اتفاقی افتاد این قول عملی شود .

 

شما وقتی محصولی را بخرید که درای گارانتی است به این معنی است که تا زمان مشخص محصول شما باید به درستی کار کند  ولی درصورت خرابی یا وجود مشکل باید اصل پول به شما بازگزدانده شود یا محصول خراب با محصول سالم تعویض شود.

 

گارانتی برای اطمینان کردن  خریدار به مصرف کننده است .

 

 

وارانتی :

وارانتی معمولا دوره بیشتری را در بر میگیرد به این معنی که محصول در دوره بیشتری استفاده می شود و در آن امکان بازگشت پول نیست

ولی در عوض در صورت وجود مشکل در زمان وارانتی هزینه تعویض و تعمیر قطعات پرداخت می شود.